Coaching Zespołowy

COACHING ZESPOŁOWY JEST CIEKAWĄ ALTERNATYWĄ DLA SZKOLEŃ.

UZUPEŁNIA ICH ZAKŁADANE CELE, AKTYWIZUJE  I WSPIERA WDRAŻANIE PRZEZ ZESPÓŁ OTRZYMANEJ W TOKU SZKOLEŃ WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI ORAZ DOŚWIADCZEŃ.

COACHING ZESPOŁOWY PRZYCZYNIA SIĘ W SPOSÓB ZNACZĄCY DO:

– PONOWNEGO ODKRYCIA I WYKORZYSTANIA POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI I  ZASOBÓW,

– USPRAWNIANIA  PROCESÓW,

– UDRAŻNIANIA KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ ZESPOŁU I MIĘDZY ZESPOŁAMI,

– URUCHAMIANIA I WZMACNIANIA MOTYWACJI UCZESTNIKÓW , PODSYCANIA ZAANGAŻOWANIA.

COACHING ZESPOŁOWY OTWIERA UCZESTNIKOM DROGĘ DO REALIZACJI CELÓW ZA POMOCĄ POSIADANYCH KOMPETENCJI I DOSTĘPNYCH SPOSOBÓW, WSPARCIA Z WNĘTRZA ORGANIZACJI I WYKORZYSTANIA JEJ OTOCZENIA. METODA WSPIERA WYEKSPONOWANIE WIEDZY, POSTAW  I ZACHOWAŃ POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW NA RZECZ ZESPOŁU.

COACHING REKOMENDOWANY JEST DO: uzgadniania wizji zespołów, określania wzajemnych zasad współpracy, poprawy relacji pomiędzy zespołami, zwiększania gotowości zespołów do wzajemnego wspierania się, iTP.