KORZYŚCI

COACHING ZESPOŁOWY TO WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU I ZASOBÓW WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZESPOŁU DO WSPIERANIA CAŁOŚCI W OSIĄGANIU WYZNACZONYCH DLA ZESPOŁU CELÓW

POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI UCZESTNIKÓW ZESPOŁU W OBSZARACH:

  • WSPÓŁZALEŻNOŚĆ vs WSPÓŁPRACA
  • KONCENTRACJA NA „JA” vs OTWARTOŚĆ NA „INNI”
  • BIEŻĄCE ZADANIA vs CAŁOŚĆ PROCESU
  • WPROWADZENIE NOWYCH KOMPETENCJI DO ZASTOSOWANIA PRZEZ LIDERA ZESPOŁU