PROCES

PRZYKŁAD I

SESJA ZESPOŁOWA I

 • BUDOWANIE PARTNERSTWA
 • WERYFIKACJA ZASOBÓW ZESPOŁU I SPOSOBÓW REALIZACJI CELU
 • PLANOWANIE DZIAŁAŃ

SESJA INDYWIDUALNA Z PRZEŁOŻONYM

 • ANALIZA RZECZYWISTOŚCI
 • DĄŻENIE DO REALIZACJI CELU I PRACY NA RZECZ ZESPOŁU

SESJA ZESPOŁOWA II

 • WERYFIKACJA RZECZYWISTOŚCI
 • OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ DOCELOWYCH
 • WZMOCNIENIE WOLI DZIAŁANIA

 

PRZYKŁAD II

SESJA GRUPOWA I

 • BUDOWANIE PARTNERSTWA
 • OKREŚLANIE CELÓW INDYWIDUALNYCH
 • DOPRECYZOWANIE CELU GRUPY
 • WZMACNIANIE WOLI WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ

SESJA GRUPOWA II

 • ANALIZA RZECZYWISTOŚCI
 • WERYFIKACJA CELU
 • PRACA NAD KOLEJNYMI ROZWIĄZANIAMI
 • WZMACNIANIE WOLI WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ

SESJA GRUPOWA III

 • WZMACNIANIE CELU
 • PRACA NAD OSTATECZNYMI ROZWIĄZANIAMI
 • UGRUNTOWANIE WOLI WDRAŻANIA OSTATECZNYCH ROZWIĄZAŃ