PRZEZNACZENIE

PRZYKŁADOWE TEMATY:

– TWORZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO Z CZŁONKÓW INNYCH ZESPOŁÓW

– WZMACNIANIE WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTYWNE FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU

– WYPRACOWANIA ZASAD KOMUNIKACJI W ZESPOLE I POMIĘDZY ZESPOŁAMI

– POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI ZESPOŁU Z ZADANIA NA CAŁOŚĆ PROCESU

– PRZEBUDOWA ZESPOŁU ZWIĄZANA Z FLUKTUACJĄ PERSONELU

– ZMIANA LIDERA

– PRZESUNIĘCIA PIONOWE I POZIOME W ORGANIZACJI

– ZNAMIONA KRYZYSU / ZDIAGNOZOWANY KONFLIKT

– WPROWADZENIE DO FILOZOFII „KAIZEN” I „LEAN”

– ROZWÓJ KOMPETENCJI MANAGERSKICH W ODNIESIENIU DO DOŚWIADCZEŃ INNYCH – JAK MOGĘ DELEGOWAĆ ZADANIA? JAK UDZIELAĆ INFORMACJI ZWROTNEJ? JAK KORZYSTAĆ Z ASERTYWNOŚCI? itp.